Human Resources

Eksik olan parça en kıymetli parçadır.


İnsan kaynakları politikamız, şirket çalışmalarının belirlenen hedef doğrultusunda, ekonomik ve en verimli düzeyde yürütülmesi için; şirketin her seviyesindeki kadrolara en yetkin personeli temin etmek ve personel yetkinliklerinin gelişiminde uygulanacak yöntemi saptamaktır. Kamrusepa – Samyoung İnsan Kaynakları Genel Politikası ; o İşin özelliğine uygun nitelikteki personelin seçimini ve görevlendirilmesini sağlamak, o Personelin yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme imkanları sağlamak, o Personeli başarıya özendirmek, bilgi ve görgüsünü arttırmada imkanlar sağlamak, başarılı personeli ödüllendirmek, o Şirket içinden yönetim kadrolarına eleman yetiştirmek ve yerleştirmek, o Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamak, o Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek, o Personeli ilgilendiren konuları anında duyurmak, görüş ve önerilerini üst kademelere bildirmelerine imkan sağlamak ve iş verimini artırmak, o Personelin çalışma isteğini artırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak, o Personelin motivasyon tatmin düzeyi ile şirkete bağlılıklarını takip etmek; bunun için gerekli revizyon ve iyileştirmeleri yapmak şeklindedir.

Bizim için her detay eşdeğerdedir.