IoKam BHR I-131 Oral Kapsül

Ağız yoluyla yutularak kullanılır.


Etkin madde:

Sodyum iyodür-131 ( I-131) : 0.15 – 7400 MBq / kapsül

Yardımcı maddeler:

Disodyum fosfat, enjeksiyonluk su, Sodyum Karbonat-Bikarbonat Tampon Çözeltisi, Sodyum Hidroksit, sert jelatin kapsül, sodyum iyodür (NaI), IOKAM BHR I-131 oral kapsül hastanelerde veya uygulama merkezlerinde orijinal kurşun zırhlı ambalajı içinde 25˚C’nin altında oda sıcaklığında muhafaza edilir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kullanım Amaçları:

Tiroid kanseri,
Toksik nodular guatr,
Toksik diffüz guatr hastalıklarında
Hipertiroidi de
Tanı amacı ile;
tiroid taramasında, kullanılır.

I-131 Oral Kapsül&Çözelti Aktivite Tablosu