Duyurular

KAMRUSEPA - SAMYOUNG MOLTEK İŞBİRLİĞİ

Ülkemizde henüz üretilmeyen ve kullanılmayan siklotron tabanlı ürünler başta olmak üzere yeni radyofarmasötik ürünlerin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun olarak kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla işbirliğine gitmek üzere bir fikir birliğine varılmıştır.

Bu işbirliği ile ülkemizdeki sağlık ve özellikle de nükleer tıp alanında azami fayda ve asgari maliyet hedeflenmektedir. Ülke ekonomisine de katkı amacı taşıyan bu işbirliği ile ülkemizi bu alanda yatırım Ar-Ge ve Ür-Ge merkezi haline getirmek öncelikli amacımızdır.

Duyurunun tamamı için tıklayınız.