TECHNEKAM BHR 99Mo /99mTc RADYONÜKLİD JENERATÖR, 5-55 GBq

Mo-99, radyonüklid jeneratör

Etkin madde: Anne nüklid: Sodyum Molibdat ( Na99MoO4) 5- 55 GBq / Jeneratör (Kalibrasyon günündeki Mo-99 radyoaktivitesi) Kız nüklid: 99m Teknesyum sodyum perteknetat (Na 99mTc O4 ) (99Mo/99m Tc jeneratör sisteminden elde edilir.)

Radyonüklid jeneratör için kullanma süresi üretim tarihinden itibaren 15 gündür. Radyonüklid jeneratörden elde edilen 99mTc sodyum perteknetat çözeltisi (Elüat) kurşun zırh içerisinde muhafaza edilmeli ve 25 °C’nin altındaki sıcaklıklarda 12 saat içinde kullanılmalıdır.

Steril sodyum perteknetat (99mTc) solüsyonu intravenöz uygulandığında tanı amacıyla aşağıdaki endikasyonlarda kullanılabilir,

- Tiroid sintigrafisi
- Tükürük bezi sintigrafisi
- Ektopik gastrik mukoza lokalizasyonu
- Serebral sintigrafisi
- Kardiyak ve vasküler sintigrafi
- Lakrimal kanal sintigrafisi
- Gastrointestinal kanama sintigrafisi
- Artrosintigrafi
- Organ perfüzyon sintigrafisi

Tc-99m Jeneratör Aktivite Tablosu