Samyoung

Samyoung Unitech Co. Ltd., başlangıçta endüstriyel ve otomasyon makine imalatı yapmak amacıyla 3 Temmuz 1992’de kurulmuştur.

SAMYOUNG Son Teknoloji ve Ar-Ge’ye dayalı fiyat rekabetinin benimsendiği yüksek kalite standartlarına sahip bir şirket olmayı hedefleyen Samyoung Unitech, bünyesinde yer alan tüm personeli en iyi oldukları pozisyonlarda istihdam ettirmektedir. Şu an Samyoung Unitech çatısı altında, Radyofarmasötik Merkezi, Siklotron Merkezi, Hassas İşleme Merkezi (Precision Machine Center) ve Araştırma-Geliştirme Merkezi bulunmaktadır.

Radyofarmasötik Merkezi, Kore’de ilk defa tıbbı uygulamalar için radyoizotop üretmeyi ve geliştirilmeyi başararak, yerel ve denizaşırı hastanelere radyoizotop temin eden lider bir şirket haline gelmiştir.

Hassas İşleme Merkezi(Precision Machine Center), kuruluşundan bu yana fabrika otomasyon sistemleri tasarımında uzmanlaşmıştır. Tasarımda öncü ve konusunda lider olarak büyümeye devam eden merkez, 2005’den bu yana LCD cam üretim ekipmanlarının dizaynı, kurulumu ve üretimini gerçekleştirmektedir. Ayrıca bu merkez, radyofarmasötiğin mekanik parçaları olan siklotron, sıcak hücre(hotcell) ve ilgili diğer ekipmanları da üretmektedir.

Araştırma ve Geliştirme Merkezi, ürün geliştirme faaliyetleri kapsamında metal ve radyasyon dedektörlerini yeniden tasarlayarak yerel pazarlarda büyük başarı elde etmiştir. Ar-Ge faaliyetlerinde, radon dedektörü ile özellikle gıda sektörü ve yeni nesil ürün üreten tesislere yönelik dedektörlerin tasarlanmasına odaklanılmıştır.

samyoungunitech.com