Radyofarmasotik üretmek ve bu alanda AR-GE çalışmaları yapmak amacıyla kurulan bir Türk-Kore ortaklığıdır.

Daha Fazla

Kamrusepa, Samyoung Unitech ile teknoloji transferi anlaşması yapmıştır.

Daha Fazla

28.03.2013 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetim gerçekleştirildi ve bu kapsamda radyoaktif hammadde ile bir test üretimi gerçekleştirildi.

Daha Fazla

Ürünlerimiz

TechneKam BHR

Etkin madde: Anne nüklid: Sodyum Molibdat ( Na99MoO4) 5- 55 GBq / Jeneratör (Kalibrasyon günündeki Mo-99 radyoaktivitesi) Kız nüklid: 99m Teknesyum sodyum perteknetat (Na 99mTc O4 ) (99Mo/99m Tc jeneratör sisteminden elde edilir.)

IoKam BHR

Etkin madde: Sodyum iyodür-131 ( I-131) : 0.15 – 7400 MBq / kapsül Yardımcı maddeler: Disodyum fosfat, enjeksiyonluk su, Sodyum Karbonat-Bikarbonat Tampon Çözeltisi, Sodyum Hidroksit, sert jelatin kapsül, sodyum iyodür (NaI), IOKAM BHR I-131 oral kapsül hastanelerde veya uygulama merkezlerinde orijinal kurşun zırhlı ambalajı içinde 25˚C’nin altında oda sıcaklığında muhafaza edilir.

Siklotron

13 MeV’lik bir siklotron olan KOTRON 13, KIRAMS (Kore Radyolojik ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü) tarafından 2002 yılında geliştirilmiş ve 2005 yılında Ticaret Sanayi, ve Enerji Bakanlığı tarafından 20 MeV altındaki ürünler kategorisinde NEP (yeni mükemmel ürünler) sertifikasına sahip olmuştur.